Medarbeidersamtalen 2.0 bokcover

Boken som gir deg alt du trenger å vite for en bedre medarbeidersamtale.

Bestill boken

Pris kr. 319,- +frakt kr. 49,-
Sendes direkte med faktura vedlagt.

Forfatteren av boken Medarbeidersamtalen 2.0 har jobbet med å styrke effekten av dette verktøyet i mer enn 300 norske virksomheter.

Si farvel til det gamle forhøret og lær deg hvordan du kan:

  • forankre og styrke dine oppgaver i relasjonen til dine medarbeidere
  • forbedre medarbeidersamtaler, lederstil og medarbeiderutvikling
  • få en mer profesjonell og systematisk tilnærming til din neste medarbeidersamtale
Bestill boken

Pris kr. 319,- +frakt kr. 49,-
Sendes direkte med faktura vedlagt.

Emner i Medarbeidersamtalen 2.0 som belyses nærmere


Kapittel 1

Om medarbeidersamtalen

Om medarbeidersamtalen før og nå, formålet og hvordan disse samtalene kan være en viktig faktor for virksomhetens utvikling og vekst.

Kapittel 2

Forankring, design av prosess og valg av temaer

Her starter vi arbeidet med å gå fra Medarbeidersamtalen 1.0 til versjon 2.0 med introduksjon av 4 nye elementer som vil skape grunnlaget for en bedre medarbeidersamtale.

Kapittel 3

Forberedelser

I virksomheter som ønsker å ta medarbeidersamtalen opp til nivå 2.0 får du nå informasjon om hvordan du som leder skal forberede deg best mulig, MEN også hva medarbeideren bør gjøre FØR medarbeidersamtalen finner sted.

Kapittel 4

Gjennomføring av samtalen

Nå får du konkrete tips og verktøy som vil gi deg et bedre grunnlag for å gjennomføre medarbeidersamtalen i versjon 2.0. Husk, en medarbeider har sine forventninger til samtalen. La oss overgå de.

Kapittel 5

Oppfølging

Å følge opp medarbeidersamtalen vil være like viktig som selve samtalen, og du vil her få informasjon om hva du og medarbeideren skal gjøre når dere har gjennomført Medarbeidersamtalen 2.0.

Omtalt i:

Finansavisen logo

– Medarbeidersamtalen, som nesten alle bedrifter gjennomfører med sine ansatte, er trolig det mest forsømte lederverktøyet i norsk næringsliv, sier Rune Semundseth, leder av bedriften Businessmastering og forfatter av Medarbeidersamtalen 2.0. Les mer

– Etter å ha sett gjennom 500 skjemaer for medarbeidersamtaler hos bedrifter, kan Semundseth fastslå at ingen av dem inneholder noe om tilhørighet. Les mer – Les også spalten «Derfor bok» fra Ukeavisen Ledelse.

Foredragsholder Rune Semundseth

Forfatter Rune Semundseth

Tankevekker Rune Semundseth er i dag en av de mest etterspurte foredragsholderne i Norge, og er ukentlig i aksjon som workshop-fasilitator eller foredragsholder innenfor lederskap og medarbeiderskap.

«Det handler om å stille de gode spørsmålene, spørsmålene som skaper kraft, mening og indre motivasjon.»
– Rune Semundseth

Bestill Medarbeidersamtalen 2.0

Pris kr. 319,- +frakt kr. 49,-
Sendes direkte med faktura vedlagt.

Medarbeidersamtalen bokcover

Bestill Medarbeidersamtalen 2.0

2. UTG.

Boken som gir deg alt du trenger å vite for en bedre medarbeidersamtale.

Pris kr. 319,-

Faktura vedlagt